Mannen Och Flickan

"Livet som slav under en dominant man"